בואו ללמוד תורה איתנו
יום שלישי בערב
8:00 pm
כל השיעור הוא בעברית
בית חב"ד, קומה 9